Contact

City of Erlangen – Cultural Office

Dep. Festivals and Programmes
Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen
GERMANY
Phone: +49 91 31 / 86 -14 08
E-Mail: info@figurentheaterfestival.de

City of Nürnberg – 2. BM / GeschB. Kultur

KunstKulturQuartier
Königstraße 93, 90402 Nürnberg
GERMANY
Phone: +49 9 11 / 2 31 – 40 00
E-Mail: kunstkulturquartier@stadt.nuernberg.de
Website des KunstKulturQuartiers

City of Fürth – Cultural Office

Königsplatz 2, 90762 Fürth
GERMANY
Phone: +49 9 11 / 9 74 – 16 88
E-Mail: kultur@fuerth.de
Website der Stadt Fürth

City of Schwabach – Cultural Office

Königsplatz 29a, 91126 Schwabach
GERMANY
Phone: +49 91 22 / 8 60 – 3 05
E-Mail: kulturamt@schwabach.de
Website der Stadt Schwabach